За контакт:

София,
ж.к. Хиподрума,
ул. Софийски герой 1,
Прима Бизнес Център, ет.12

Тел.: 02/462 7158
Факс: 02/962 2510
e-mail: magnera@woerwagpharma.bg

woerwagpharma.bg